Najnowsze wiadomości

Jak skutecznie i efektywnie czyścić samochód?

Etapy budowy domu szkieletowego

Kiedy są największe wyprzedaże RTV EURO AGD. Sprawdź promocje na...

19 maja 2022 0:31

Jak mogę stwierdzić, kiedy nadszedł czas na wymianę łańcucha płytkowego?Regularna kontrola łańcuchów płytkowych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej obsługi każdego rodzaju urządzeń do transportu materiałów o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, takich jak wózki widłowe lub ładowarki teleskopowe.

Niektóre oznaki zużycia łańcuchów płytkowych są oczywiste. Na przykład obrócone sworznie są łatwe do zauważenia i wskazują, że konieczna będzie pilna wymiana łańcucha liściowego.

Ale inne formy zużycia łańcucha płytkowego mogą być mniej widoczne, co oznacza, że łańcuch liściowy musi być rutynowo mierzony, aby zapewnić, że nie przekracza on dopuszczalnego procentu wydłużenia.

Jednocześnie należy pamiętać, że podczas przeprowadzania kontroli łańcucha liściowego może wystąpić nadmierne uzależnienie od wydłużenia łańcucha. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie czynniki operacyjne, które mogą mieć wpływ na zużycie łańcuchów liściowych.

W tym wpisie omawiamy niektóre z kluczowych zagadnień, które pomogą w prowadzeniu kontroli łańcuchów płytkowych oraz zapewnieniu bezpiecznego i spójnego działania urządzeń do transportu wewnętrznego.
Wydłużenie łańcucha płytkowego 
Uznaje się, że łańcuch płytkowy zużył się dłużej niż wynosi jego bezpieczny okres użytkowania, gdy nominalna długość skoku została zwiększona o 2% do 3%.

Wydłużenie łańcucha płytkowego o 2% jest znakiem, że dynamiczna żywotność łańcucha liściowego została naruszona, a ostateczna wytrzymałość na zerwanie została zmniejszona. Na tym etapie zużywania się łańcuchów uznaje się, że stają się one niebezpieczne, co oznacza, że wyznaczona kompetentna osoba będzie musiała określić bezpieczny termin ich wymiany.

Jeśli stopień wydłużenia łańcucha liściowego przekroczył 2%, ale jest mniejszy niż 3%, wówczas właściwa osoba albo zaleci natychmiastową wymianę, albo wyznaczy termin odnowienia w ciągu trzech miesięcy od daty badania.

Gdy łańcuch płytkowy wydłuży się o 3% lub więcej, uważa się go za niebezpieczny i trzeba go będzie natychmiast wymienić. Do czasu wymiany łańcucha liściowego, wszelkie urządzenia, w których łańcuch ten jest zamontowany, będą również uważane za niebezpieczne w użyciu.

Czynniki operacyjne
Szybkość zużywania się łańcucha zależy od środowiska pracy tego łańcucha i liczby cykli roboczych, które należy wykonać.

W celu przeprowadzenia dokładnej oceny zużycia, ważne jest, aby technik miał na uwadze wszystkie poniższe czynniki:

 • Ogólny stan łańcucha
 • Tempo pogarszania się jakości od czasu ostatniego badania łańcucha liściowego
 • Charakter obciążeń, jakie musi przenosić łańcuch liściowy
 • Rodzaj powierzchni, na której działa dana forma urządzenia do transportu materiałów
 • Ile czasu pozostało do przeprowadzenia kolejnego badania?
 • Dowody na lokalne uszkodzenia lub zużycie
 • Jakość i częstotliwość wcześniej przeprowadzonej konserwacji
 • Częstotliwość cykli pracy lub dyżurów w ciągu dnia/tygodnia, których oczekuje się od łańcucha liściowego
 • Niezależnie od tego, czy łańcuch liściowy pracuje z maksymalną wydajnością operacyjną, czy też jest jej bliski
 • Stan powierzchni jezdnych, na których urządzenie jest wymagane do pracy
 • Rodzaj środowiska pracy, na przykład czy są to warunki wilgotne, suche, zapylone, gorące, zimne, abrazyjne czy korozyjne.

Wytyczne i specyfikacje branżowe 
W celu niezależnego zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi zużycia łańcuchów liściowych, zawsze należy zapoznać się z poniższymi standardami dotyczącymi łańcuchów liściowych:

ASME B29.8 Łańcuchy, listwy i koła pasowe - jest to międzynarodowa norma dotycząca łańcucha o określonych specyfikacjach, która wymaga, aby łańcuch pasowy był produkowany zgodnie z określonymi wytycznymi i minimalnymi wartościami wytrzymałości na rozciąganie. Norma ta zawiera również dodatkowe informacje dotyczące konserwacji i smarowania.

BITA Guidance Notes GN15 - wydana przez British Industrial Truck Association (BITA), jest szczegółową publikacją techniczną, która wyjaśnia specyficzne i istotne aspekty bezpiecznej pracy wózków widłowych.

Federacja Oceny Bezpieczeństwa (SAFed) MLCC01 - która zapewnia wytyczne dotyczące procedur kontroli w eksploatacji urządzeń podnoszących.

Częstotliwość kontroli wózków widłowych musi również spełniać minimalne wymogi prawne określone w LOLER 98, przepisy 9, 10 i 11, dotyczące dokładnego badania i kontroli przemysłowych łańcuchów liściowych do samochodów ciężarowych.