Najnowsze wiadomości

23 kwietnia 2024 0:56

Przegląd różnych typów łańcuchówGłównym zadaniem napędu łańcucha rozrządu jest zapewnienie otwierania i zamykania zaworów w głowicy cylindra.

Nie wszystkie łańcuchy rozrządu są takie same: istnieją różne typy, które różnią się kształtem i konstrukcją w zależności od wymagań i obciążenia poszczególnych silników, w których są stosowane. W tym miejscu chcielibyśmy przedstawić najważniejsze z nich.

Łańcuchy rolkowe
Łańcuch rolkowy jest najpopularniejszym z używanych łańcuchów i oferuje idealne połączenie wytrzymałości i wydajności NVH. Wewnętrzne ogniwo łańcucha rolkowego składa się z dwóch płatów wewnętrznych, dwóch tulei wciśniętych w oczka ogniw oraz dwóch rolek obracających się nad tulejami.

Łańcuch tulejkowy
Łańcuch tulei jest dozowany za pomocą dwóch wałków, dzięki czemu tuleje mają odpowiednio powiększoną średnicę i są bezpośrednio połączone z kołem napędowym. Łańcuchy tulejkowe mają większą powierzchnię przegubu niż odpowiadające im łańcuchy rolkowe. Łańcuchy tulejkowe febi zapewniają doskonałą wytrzymałość i odporność na zużycie w warunkach dużego obciążenia i są stosowane głównie w szybko pracujących silnikach wysokoprężnych.

Łańcuchy zębate
Specjalna konstrukcja tego stalowego łańcucha ogniwowego to łańcuch zębaty - znany również jako cichy łańcuch. Zaczepy środkowe i wewnętrzne są ukształtowane tak, aby zapewnić wyjątkową siłę przenoszenia pomiędzy łańcuchem a kołem zębatym. Łańcuchy zębate febi oferują doskonałą wydajność NVH przy zwiększonej wytrzymałości.

Połączenie łańcuchów zębatych i rękawowych
Ze względu na swoje właściwości kinetyczne, łańcuchy zębate mają duży potencjał poprawy właściwości dynamicznych i akustycznych. Podczas gdy napędy z łańcuchami zębatymi stosowane są od wielu lat w lekko obciążonych napędach z łańcuchami rozrządu, nie były one jeszcze stosowane w silnikach o większym obciążeniu ze względu na większą długość łańcucha w porównaniu z łańcuchami płaszczowymi i rolkowymi.

W nowym typie łańcucha w kombinacji zęby/tuleja zoptymalizowana kinematyczna sekwencja ruchów na wlocie i wylocie łańcucha do koła łańcuchowego umożliwiła zmniejszenie wysokości impulsu wlotowego. Obejmuje to również niejednorodność ruchu i przenoszenia siły.

W celu poprawy zachowania się podczas zużywania, rękaw został zintegrowany z zębami elementu wewnętrznego. Podczas gdy w przypadku konwencjonalnych łańcuchów zębatych ruch przegubowy odbywa się na wlocie i wylocie do koła zębatego pomiędzy płytką zębatą a sworzniem, w tym wariancie łańcucha proces odbywa się pomiędzy tuleją a sworzniem.